تست هوش

تا حالا فکر کردین که ضریب هوشی شما چقدره ؟

همه ما در طول زندگیمان در مورد تست های هوش حرف های زیادی شنیده ایم و افراد باهوشی را دیده ایم که به قولی IQ بسیار بالایی دارند. این بهره هوش سال هاست که به صورت تست مورد آزمایش قرار میگیرد و نشان می دهد توانایی و هوش هر فرد در مقابل جمعیت جهان چقدر است.

ضریب هوش متوسط بین ۹۵ تا ۱۱۰ بوده و ضریب هوشی اکرثر انسان ها مابین این دو عدد قرار دارد !

 راهنما : تعداد سوالات ۴۰ تا هستش و شما ۴۰ دقیقه برای پاسخ دادن زمان دارید برای پاسخ دادن باید مشخص کنید در جای خالی کدامیک از اشکال A تا H باید قرار گیرد که با ۸ شکل دیگر هماهنگ باشد.