فال اعداد – طالع بینی عدد

چشمهایتان برا بسته و چند نفس عمیق بکشید

یک مرتبه سوره حمد را بخوانید

آنچه را مایلید قصد و نیت کنید

روی لینک زیر کلیک کنید

 

niat