استخاره با قرآن | استخاره آنلاین اینترنتی با معنی فارسی

استخاره در لغت به معنی بهترین خواستن و خیر خواستن از خداوند متعال می باشد و در اصطلاح دینی، سپردن انتخاب به خدای متعال  در کاری می باشد که شخص در انجام دادن آن درنگ و تردید دارد.

استخاره با قرآن: این استخاره، بدینگونه می باشد  که فرد بعد از طلب خیر از خداوند بزرگ قرآن را باز نماید و آیه اول صفحه دست راست را مشاهده کند ، اگر آیه رحمتی یا امر به خیری باشد خوب است و اگر آیه غضب یا نهی از شرّی یا امر به شرّی یا عقوبتی باشد بد است و اگر دو پهلو باشد میانه‌است.

زمان استخاره به روایتی ازحضرت اما م صادق:

شنبه : از طلوع خورشید تا عصر

یکشنبه: از صبح تا ظهر، سپس از عصر تا مغرب

دوشنبه : از سپیده دم تا طلوع خورشید ، سپس از ظهر تا مغرب

سه شنبه:از صبح تا ظهر ، سپس از عصر تا تاریکی شب

چهارشنبه : از سپیده دم تا تاریکی شب

پنج شنبه: از سپیده دم تا تاریکی شب

جمعه : مثل روز پنج شنبه است

بهتر است که قبل از استخاره سه بار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخواند و سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد و سپس نیت کرده و به انچه که مایل است استخاره کند.

 

گرفتن استخاره با قرآن