مكانهاي تاريخي جهان


0

قلعه تنهایی

قلعه تنهایی در عربستان واقع شده است که در یک صحرای خشک بنایی تاریخی را مشاهده می کنید که هر…

0

کلیسای معلق

در مصر تعداد زیادی کلیسا وجود دارد که می توانید هر کدام را به عنوان یک جاذبه ی گردشگری بشناسید.…

1 2