راه و رسم سفر


0

وقت سفارت

اگر قصد سفر به کشورهای دیگر را دارید ابتدا باید ویزا بگیرید. برای در خواست این ویزا از سفارتخانه ها…