اخبار


0

پرورش خانگی قارچ

پرورش قارچ خانگی با مشکلاتی هم روبه‌روست. مثلا اینکه ممکن است تمامی بستر کشت پرورش‌دهندگان دچار بیماری مایکوگن و…

1 2 3 30