ترول


0

ترول های جدید ۹۴

ترول ها بیانگر واقعیاتی در زندگی روزانه ما هستند که برای طنز بیشتر با اشکالی جالب به تصویر کشیده شده…