داستان های زیبا


0

قصه کودک | قلب مهربون

مهمان با کنجکاوی پرسید:این که زیاد خوشگل نیست! دخترک جواب داد:آخه اگه منم دوستش نداشته باشم دیگه هیشکی نیست که باهاش…

1 2 3 7