یک سگ در هنگام رانندگی تصادف کرد (۳ عکس)

سگ ها می توانند رانندگی کنند اما رانندگی شان واقعا خوب نیست! یک سگ شکاری لابرادور در مانکاتو واقع در ایالت مینسوتا داخل تریلی حمل بار منتظر صاحب خود بود تا از فروشگاه برگردد این سگ بازیگوشی با جابه جایی دنده، ماشین را به حرکت در آورده و بعد از قطع کردن یک درخت با یک ماشین در پمپ بنزین برخورد کرد از آنجایی که لابرادور نمی توانست مانع حرکت ماشین شود به صندلی تکیه داده و به تماشای صحنه پرداخته است.

یک سگ در هنگام رانندگی تصادف کرد (3 عکس)

یک سگ در هنگام رانندگی تصادف کرد (3 عکس)

یک سگ در هنگام رانندگی تصادف کرد (3 عکس)

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید