پس زمینه ضرب المثل سبزی پاک کردن

همانطور که قبلا هم گفتیم ضرب المثل ها دارای پس زمینه هایی هستند و پشت آن ها داستان هایی وجود دارد. به عنوان مثال ضرب المثل سبزی پاک کردن برای کسانی بکار می رود که کاری جز تملق و چاپ لوسی ندارد. در زیر به بیان داستان این ضرب المثل پرداخته ایم.

ضرب المثل

“… شاه بر صندلی جلوس کرده عملیات آشپزان با نوای موسیقی شروع می گشت. سپس شاه میرفت و وزرا مشغول پاک کردن سبزی می شدند و واقعا سبزی پاک می کردند ، من خود عکسی از این آشپزان دیده ام که در صدر اعظم مشغول پوست کردن بادنجان و سایرین هر یک به کاری مشغول بودند. این آش در چندین دیگ پخته شده و برای وزرا و رجال و هفتاد هشتاد زن شاه در قدحهای چینی تقسیم شده ، و از قراری که می گفتند غذای با مزه معطر مقوی هم بوده است.”

 

به هر حال این داستان ها و رخ داد ها به خوبی در میان مردم جا افتاده تا بتوانند در میان کلمات و صحبت ها و رویداد های زندگی بکار ببرند.

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید