شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

behnam tashakor-5

خلاصه ای از زندگی نامه بهنام تشکر همراه ما باشید با  شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵ که در ادامه مطلب قرار داده ایم.

بهنام تشکر از خانواده‌ ای ترک زبان و بواسطه شغل پدرش در شهر بندر انزلی بدنیا امد و دوران نوجوانی خود را آنجا سپری کرد در سال ۱۳۷۵ وقتی ۲۰ ساله بود همراه با خانواده اش از بندر انزلی به ساری مهاجرت کرد و از همان سال فعالیت تئاتری خود را در ساری با بازی در نمایش کمدی میرزا فرفره آغاز کرد

بهنام تشکر در سال ۱۳۸۵ با ایدا یزدانی ازدواج کرد

این زوج صاحب یک فرزند پسر بنام کاوه هستند – شباهت همسر وی به عادل فردوسی پور مدت ها شایعه ازدواج تشکر با خواهر عادل فردوسی پور را در فضای رسانه ای کشور به راه انداخت

بهروز تشکر و عبهرام تشکر دو برابر هنرمند دیگر بهنام هستند که بهروز مجری خانواده و بهرام کرگردان تئاتر است

 

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-4

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-5

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-7

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-8

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-6

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-10

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-2

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-3

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-9

شناسنامه و جدیدترین عکس های بهنام تشکر خرداد ۹۵

آلبوم عکس خانوادگی بهنام تشکر

جدیدترین عکس های بهنام تشکر و پسرش

بیوگرافی کامل بهنام تشکر

عکس جدید بهنام تشکر

behnam tashakor-1

 

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید