سود بانکی چگونه محاسبه می شود

اگر شما هم در بانک حسابی دارید که بانک از ان به عنوان سرمایه استفاده می کند و به شما ماهانه یا روزانه سودی اعطا می کند می توانید نحوه ی محاسبه سود ان را به صورت زیر بیاموزید

همه ما برای اینکه بتوانیم پول هایمان را از رکود خارج کنیم می توانیم با استفاده از پروژه های بانکی به صورت مضاربه ای پول هایمان را در اختیار بانک قرار داده تا با استفاده از آن در تولیدات سودی را عاید خود کنیم. اما آیا می دانید نحوه محاسبه سود بانکی چگونه است.

images

نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی

اخبار روز: سپرده های بانکی عموما روز شمارند. بدین صورت می توانید سود سپرده ی خود را حساب کنید

(مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر۳۶۵۰۰ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار

مثال:سود ۳۰روز برای یک حساب کوتاه مدت روز شمار که بطور متوسط ۱میلیون تومان موجودی داشته با نرخ ۲۰درصد میشود:

۱۶۴۳۸ تومان  =(۳۶۵۰۰) /(۳۰*۲۰*۱۰۰۰۰۰۰)

برای محاسبه باید از کمترین موجودی ممکن در حساب استفاده کرد و در فرمول جایگذاری کرد

سپرده های بلند مدت نظیر یک ساله تا ۵ ساله یا سپرده های کوتاه مدت ویژه که شامل سه ماهه و شش ماهه و ۹ ماهه می شود طبق قوانین موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی الحساب به صورت زیر محاسبه می شود

(نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری)=سود یکسال برای سپرده مورد نظر    

سود یکسال برای سپرده مورد نظر  تقسیم بر ۱۲=سود یک ماه برای سپرده مورد نظر

در نتیجه چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر ۱۲ تعیین می‌شود.

برای نمونه مثالی از این نوع سود را در زیر آورده ایم

مثال:سود یک ماه برای یک حساب بلند مدت ۱ساله که  ۱میلیون تومان موجودی داشته با نرخ ۲۲درصد میشود:

سود یکسال کامل             ۲۲۰۰۰۰ تومان = (٪۲۲*۱۰۰۰۰۰۰)

سود یکماه کامل             ۱۸۳۳۳ تومان = (۱۲/۲۲۰۰۰۰)

تمام بانک ها صرف نظر از درصد سود از این روش برای محسابه سود سپرده بانکی خود استفاده می کنند

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید