جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

3585787563

 

ببینید در این جا گزارشی تصویری از حضور هنرمندان در جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵ که به صورت گلچین برای شما منتشر کرده ایم .

 

مراسم جشن روزنامه سینما در هتل اسپیناس با حضور اهالی رسانه و برخی از هنرمندان از جمله نرگس آبیار، ماهور الوند،مریلا زارعی،نگار جواهریان،لیلا حاتمی، محمد نشاط، بیتا فرهی، حبیب اسماعیلی و ابوالحسن داودی برگزار شد.

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

3585787563

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

3585787562

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

3585787566

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

35857875679

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

3585787565

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

35857875671

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

3585787567

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

35857875678

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

مراسم جشن روزنامه سینما

گالری جدیدترین عکس های هنرمندان خرداد ۹۵

35857875676

جدیدترین عکس هنرمندان در جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

گالری عکس بازیگران در جشن روزنامه سینما ۹۵

جدیدترین عکس نگار جواهریان و مریلا زارعی در جشن روزنامه سینما

عکس های مراسم جشن روزنامه سینما خرداد ۹۵

مراسم جشن روزنامه سینما

گالری جدیدترین عکس های هنرمندان خرداد ۹۵

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید