بلعیده شدن ماشین در جاده در امریکا

در یکی از شهرهای امریکا به نام ماساچوست قسمتی از جاده به یکباره نشست کرد و باعث فرو رفتن یک ماشین در دل خاک شد. در ادامه عکسهایی از این اتفاق را مشاهده می کنید.
بلعیده شدن ماشین در جاده در امریکا
تصادف,ماشین,
بلعیده شدن ماشین در جاده در امریکا
نشست زمین,چاله,
بلعیده شدن ماشین در جاده در امریکا
شسته شدن جاده

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید